Politieberichten

Samen voor een integere transportbranche

Driebergen-Rijsenburg - 02 december 2021 14:57

In Nederland is de logistieke dienstverlening van oudsher goed ontwikkeld. Die sector moeten we koesteren, want zij levert een stevige bijdrage aan het bruto nationaal product en is daarmee ook een grote werkverschaffer. Criminelen proberen soms mee te liften op deze goed ontwikkelde infrastructuur en de politie is met haar vele partners hier dagelijks scherp op.Nederland heeft een optimale infrastructuur met een aantal ‘mainports to Europe’ (onder meer Rotterdam, Schiphol, maar steeds vaker ook Vlissingen, Amsterdam en Delfzijl). Naast het normale gebruik van deze infrastructuur, maken internationaal opererende criminelen daarvan ook gebruik - of liever gezegd misbruik. De logistieke sector kan daarbij als onbewuste dienstverlener worden misbruikt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, en daarom werkt de politie nauw samen met de transportbranche en andere partners.

Dienst INFRA
De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid van de politie bestrijdt criminaliteit en misbruik op en van de infrastructuur op de hoofdvervoersstromen (weg, water, spoor en lucht) van Nederland. Dit doen zij niet alleen, maar samen met de regionale politie-eenheden en met vele partners van de overheid, zoals gemeenten, de Douane en de Inspectie Leefomgeving & Transport, maar vooral met de transportbranche zelf. Het zelfreinigend vermogen van de branche staat daarbij hoog in het vaandel en is essentieel voor een gezonde bedrijfstak. De samenwerking met private partners is al sinds jaar en dag erg goed te noemen en controles vinden veelal in gezamenlijkheid plaats.

Spoor in beeld
In verband met het verduurzamen van het goederentransport komt daarbij steeds vaker het domein spoor in beeld. Op dit moment werkt de politie samen met Railport Brabant aan een fenomeenonderzoek om een goed beeld te kunnen schetsen of de spoorverbinding, met diverse bestemmingen vanuit onder andere Rotterdam, China en Europa, gebruikt kan worden door criminelen voor het vervoeren van illegale goederen, zodat indien nodig slimme en gerichte controles kunnen plaatsvinden.

TFOC: in actie tegen ondermijning in de transportbranche
Natuurlijk is niet alleen het spoor in beeld, maar werkt de politie intensief samen met de hele transportsector voor een integere transportbranche. Onder de vlag van het programma TFOC (Transport Facilitated Organized Crime) slaat de politie de handen ineen door met zoveel mogelijk overheidspartners en publiek/private samenwerkingsverbanden criminele inmenging terug te dringen. Recente voorbeelden zijn de actieweken die in november in Rotterdam en in Zeeland-West-Brabant werden gehouden.

Goed op weg
Met een goed gesprek, al dan niet met koffie in de hand, kun je namelijk vaak veel bereiken en voorkomen, in plaats van dat je op een later moment moet ‘aanpakken’. Met dat gedachtengoed werd in samenwerkingsverband drie dagen actie gehouden in en rondom de Waalhaven in Rotterdam om in goed contact te staan met de transportsector. Niet alleen aan land, maar ook vanaf het water werd door politieschepen contact gelegd met de schippers van binnenvaartschepen. Er werd gevraagd naar het gevoel van veiligheid van de schipper en diverse signalen van criminele acties werden besproken.

In Vlissingen stond een trainingscontainer waar virtual reality werd ingezet om havenpersoneel weerbaar te maken tegen drugscriminaliteit. In de haven van Rotterdam zijn hiermee manier al zo’n vierduizend havenmedewerkers getraind.
Ook werd de serious game Operatie Zelos gelanceerd. Dit spel speel je door de ogen van een vrachtwagenchauffeur en planner. Op belangrijke momenten krijg je keuzes voorgelegd. Doelstelling van het spel is om mensen die werken in de logistiek signalen van criminele inmenging te laten herkennen en ervan melding te maken.

Belang publiek-private samenwerking
‘Het belang van de publiek-private samenwerking is ontzettend groot’, benadrukt Gert Wibbelink, hoofd van de Dienst INFRA. ‘Alleen samen kunnen we werken aan een schone transportportbranche en de strijd aangaan tegen ondermijning. Samen blijven we zoeken naar kansen, zoals ook in de samenwerking met Railport Brabant, om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van de transportbranche. Het is goed om te zien dat binnen alle domeinen de sector zich daar hard voor maakt.’

 

Bron: politie.nl


comments powered by Disqus

Politieberichten

Oplichtster meldt zich na aandacht in opsporingsprogramma’s

Een vrouw die werd gezocht voor oplichting, heeft zich aangegeven. Ze wist met een gehaaide babbeltruc zo’n 30.000 euro van ouderen te stelen. Woensdag 26 januari kreeg de zaak aandacht in de opsporingsprogramma’s Bureau 020 en Bureau Hengeveld, waarna haar foto ook bij andere media verscheen. Hierop was ze duidelijk te herkennen door een grote bos rode krullen.

27 januari 2022 10:17 LEES MEER

Meer berichten

Bron: politie.nl